MATEJ SOTNÍK

Distribučné stratégie, PR a marketing, Fundraising 

je spoluzakladateľom platformy Film Expanded, v rámci ktorej sa venuje najmä vývoju distribučných stratégií a fundraisingu. S dokumentaristami Marekom Šulíkom a Mirom Remom založil vzdelávaciu platformu Dokument na kolesách zameranú na alternatívnu distribúciu dokumentárnych filmov, ktorá patrí k najetablovanejším projektom svojho druhu na Slovensku. Spoluzakladal a pôsobil v produkčnej firme VIRUSfilm. Venuje sa mysleniu a písaniu o filme. Je členom redakčnej rady a vedúcim filmovej sekcie angažovaného mesačníka o umení Kapitál, v Kinečko – online svet filmu viedol dokumentárnu rubriku. Texty o filme pravidelne publikuje v rôznych slovenských a zahraničných médiách. Študuje na Katedre audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU, filmovú scenáristiku a dramaturgiu študoval na Akadémii umení, semester strávil na Katedre dokumentárnej tvorby pražskej FAMU.  

ADAM STRAKA

Koordinácia distribúcie, koordinácia Dokumentu na kolesách

je absolventom Katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. V rámci Film Expanded zabezpečuje premietanie dokumentárnych filmov spojené s diskusiami na stredných školách pod názvom Dokument na kolesách. Ako koordinátor Dokumentu na kolesách sa od vzniku tejto platformy v roku 2016 spolupodieľal sa na vývoji, organizácii a moderovaní projektov ako Spýtaj sa vašich 89, Hrdinovia medzi nami, Mečiar na školách, Cooltúra, a i. Od marca 2019 je šéfom Kina Film Europe. Od roku 2018 je členom redakcie online časopisu Kinečko, ako filmový kritik pravidelne prispieva do mesačníkov Filmsk či Kapitál.

ROMAN PIVOVARNÍK

Produkčná podpora, ekokonzultant

je končiacim študentom magisterského stupňa filmovej produkcie na FTF VŠMU a doposiaľ vyprodukoval 19 krátkych filmov vrátane hraných, dokumentárnych aj animovaných. Je jedným z členov občianského združenia Film Expanded, v rámci ktorého spoluorganizoval prvé stretnutie medzinárodného filmového workshopu s názvom Ex Oriente Film 2019. V lete 2019 absolvoval dvojmesašnú stáž v Nemecku so zameraním na udržateľné nakrúcanie filmov a nedávno založil študentskú iniciatívu VŠMU za klímu. Taktiež spoluzakladal a prvé tri roky organizoval maličký hudobný festival Breathe. Je absolventom ročného vzdelávacieho programu s názvom Sokratov inštitút a jeden semester pôsobil na Aalto University v Helsinkách. Založil iniciatívu VŠMU za klímu a je začínajúcim eko-konzultantom.