Film Expanded je aktívnym prvkom v sieti slovenskej audiovízie. Zameriavame sa na realizáciu inovatívnych foriem distribučných stratégií pre autorský dokumentárny film. Objavujeme a rozširujeme rámce prezentácie dokumentárneho filmu. Spájame klasickú a alternatívnu distribúciu. Dianie filmu zasádzame do nových kontextov s medziodborovým presahom. Divácky zážitok obohacujeme o odborný dialóg a reflexiu. Zaujímajú nás umelecky ambiciózne aj angažované dokumentárne filmy. 

Film Expanded v r. 2018 založili Matej Sotník, Adam Straka a Roman Pivovarník. Platforma dlhodobo zastrešuje projekt alternatívnej distribúcie a mediálneho vzdelávania Dokument na kolesách, ktorý patrí k najetablovanejším iniciatívam svojho druhu na Slovensku a v Česku. Stojí za koncepciou a produkciou diskusno-vzdelávacích formátov Hrdinovia medzi nami (v spolupráci s Character - Film Development Association), Mečiar na školách (v spolupráci s Pubres) či Spýtaj sa vašich 89. Film Expanded je hlavným slovenským partnerom a spoluorganizátorom prestížneho medzinárodného worskhopu Ex Oriente Film zameraným na vývoj kreatívnych dokumentov. Film Expanded takisto organizuje Ozveny Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, prednášky a rozmanité filmové udalosti v Bratislave a regiónoch. Cieli na výrazné a aktuálne otázky verejného diania, prehlbuje občianske vedomie a svedomie a to spoločne s osvetou dokumentárneho filmu, ktorou je charakteristická činnosť Film Expanded.