MLADÍ PREŽÍVAJÚ SPOLOČENSKÉ PROBLÉMY INTENZÍVNE.
AKÍ SÚ ICH HRDINOVIA? JÁN KUCIAK, RODIČIA, ZÁCHRANÁRI AJ SUPERMAN.

Prezentujeme príbehy ľudí, ktorí našli hraničnú situáciu v spoločnosti tam, kde ju iní nevideli či vedome prehliadali.
A títo ľudia zároveň cítili nástojčivú občiansku kompetentnosť pokúsiť sa prestúpiť cez jej šero.

HRDINOVIA MEDZI NAMI naprieč Slovenskom vzdelávali a diskutovali o občianskej statočnosti. V septembri 2019 sa po roku uzavrela druhá fáza projektu, ktorý nadviazal na úspešnú televíznu sériu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. Študentom stredných škôl ako aj verejnosti priniesol filmy a diskusie na pálčivé spoločenské témy, akými sú korupcia v školstve, zdravotníctve či lesnom hospodárstve. Cieľom projektu bolo cez príbehy obyčajných ľudí, ktorí bojujú proti neduhom našej spoločnosti, inšpirovať k aktívnemu občianstvu a záujmu o veci verejné. Organizátori Character - FDA a Dokument na kolesách pripravili 50 školských a verejných podujatí v 20 slovenských mestách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1500 divákov. Na školách najviac rezonovala téma odlivu mozgov.

            „V našich filmoch hovoríme o ľuďoch, ktorí sa na rozdiel od mlčiacej väčšiny rozhodli v nepriaznivých okolnostiach zaujať zásadný postoj. Stali sa inšpiráciou pre nás, a tak sme zákonite zvedaví či je prostredníctvom takejto nákazlivosti možná postupná zmena v spoločnosti. V diskusiách so študentami aj s verejnosťou sa ukazuje, že ľudia si uvedomujú, že na konkrétnych individuálnych postojoch záleží,” povedala producentka dokumentárneho cyklu Barbara Janišová Feglová, ktorá iniciovala projekt a najviac na ňom oceňuje jeho interaktívny rozmer: „Premietanie filmu a stretnutie jeho tvorcov s reakciami priamo v teréne je na nezaplatenie. Môcť vnímať bezprostrednú odozvu — vidieť či sa vaša misia stretáva s prijatím, či je vôbec zrozumiteľná — je pre každého, kto robí autorský film, dôkazom, či film spravil viac kvôli sebe alebo kvôli divákom.”
            Do projektu sa aktívne zapojila distribučno-vzdelávacia platforma Dokument na kolesách akoncept podujatí rozpracoval občiansky aktivista Laco Oravec, ktorý bol aj lektorom školských podujatí amoderátom premietaní pre verejnosť. Zvolený formát dokazuje, že takýto typ práce s publikom môže mať zmysel: „Ukazuje sa, že tento druh distribúcie umožňuje cestu k novým cieľovým skupinám a je tak možné aj náročnejšie témy priblížiť divákovi,” dodala Janišová Feglová.
 
            Videoreportáž Doroty Vlnovej z podujatia na Gymnáziu Jura Hronca >>
            https://www.youtube.com/watch?v=DKmlzoCDEXs
 
            Laco Oravec bilancuje rok s Hrdinami medzi nami nasledovne: „Chcem veriť, že prínosom série filmov o Bielych vranách je, okrem iného, vzdanie pocty ľuďom, ktorí boli ochotní riskovať a vymeniť osobné blaho za spoločenský prospech. Títo statoční muži a statočné ženy potrebujú vedieť, že o nich vieme. A preto som rád, že sme krížom-krážom po Slovensku o nich dávali vedieť ďalším ľuďom. Snáď ich príbehy a osudy inšpirujú nových hrdinov.” Na školách rezonovala najviac téma odlivu mozgov vo filme Na hranicirežiséra Dominika Jursu. „Boli sme v jednej triede, kde všetci mladí ľudia zdvihli ruku, že by chceli odísť študovať do zahraničia. Je super, že majú ambície, je však veľkou výzvou pre celú našu spoločnosť, aby sme väčšinu z nich dokázali neskôr pritiahnuť späť. Dúfam, že sme niektorým študentom pomohli vidieť tento fenomén v širších súvislostiach a uvedomiť si, že Slovensko ich potrebuje,” dopĺňa Oravec.
            Metodika práce so študentami sa zamerala na spoločné hľadanie definície hrdinu a jeho vlastností. Študenti zároveň zdieľali svoje tipy na hrdinov a vlastné nominácie na ocenenie Biela vrana. Z lavíc sa často ozývalo: „Hrdina je niekto, kto sa vie obetovať pre iných na úkor svojho pohodlia. Je statočný, odvážny, nesebecký, nezištný…” alebo: „Hrdina je človek, ktorý spraví to, čoho sa ostatní boja. Pre ostatných robí viac ako pre seba. Hrdina vystupuje z komfortnej zóny. Je to niekto, kto bojuje za zmenu.” Najčastejšími príkladmi hrdinov boli rodičia, súrodenci, záchranári, policajti, hasiči, lekári, ale aj konkrétne osobnosti ako pápež František, Martin Luther King, Nelson Mandela,Jan Palach,Matka Tereza, či národní dejatelia ako Milan Rastislav Štefánik či Ľudovít Štúr, ale aj postavy z komiksov, kníh či filmov. Študenti tiež opakovane uvádzali ako hrdinu Jána Kuciaka a medzi ich vlastnými nomináciami na Bielu vranu sa, okrem učiteliek a učiteľov, objavovala často napríklad televízna reportérka Kristína Kövešová.
 
            Všetky filmy z cyklu nájdete tu >>  http://hrdinoviamedzinami.sk
 
            Zakladateľ Dokumentu na kolesách Matej Sotník hodnotí projekt slovami: „Vzdelávacia časť projektu vytvorila s projekciami aj pre verejnosť jedinečnú spoločensko-diskusnú platformu a umožnila mnohým ľuďom verejne zdieľať svoju frustráciu z korupcie v štáte na mnohých jeho úrovniach. Počúvanie týchto skúseností bolo občas až mrazivé.”
            „Najväčšou výzvou bolo vytvorenie dialógu medzi študentami o dôležitých témach flmov. Problémy v spoločnosti prežívajú títo mladí ľudia veľmi intenzívne, na školách všaknemajú vždy priestor na ich reflexiu,” povedal Adam Straka z Dokumentu na kolesách. Lektor Laco Oravec, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ Nadácie Milana Šimečku a stál za množstvom vzdelávacích projektov, vníma svoju skúsenosť podobne: „Najsilnejším pre mňa bolo zistenie, že mladí ľudia sa čoraz viac zaujímajú o dianie okolo seba a chodia aj voliť. Existuje vari lepšia zbraň proti všadeprítomnej frustrácii?”

Zoznam školských podujatí:

20. september - Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti s filmom Xenofóbia
7. november - Prešov, Hotelová akadémia s filmom Biomasaker
15. november - Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST s filmom Zdravie za milión
22. november - Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa s filmom Na hranici
27. november - Košice, Súkromná stredná umelecká škola filmová s filmom Na hranici
28. november - Púchov, Gymnázium Púchov s filmom Na hranici
11. december - Zvolen, Gymnázium Ľudovíta Štúra s filmom Biomasaker
13. december - Banská Bystrica, Gymnázium Andreja Sládkoviča s filmom Xenofóbia
14. december - Liptovský Mikuláš, s filmom Xenofóbia
4. marec - Nitra, Cirkevné gymnázium s filmom Biomasaker
12. marec - Nitra, Cirkvevné gymnázium s filmom Na hranici
13. marec - Šahy, Bilingválne gymnázium s filmom Na hranici
21. máj - Kysucké Nové Mesto, Gymnázium s filmom Na Hranici
22. máj - Dolný Kubín, Obchodná akadémia s filmom Xenofóbia
12. jún - Levoča, Gymnázium sv. Františka Assiského s filmom Na hranici
13. jún - Sečovce, Stredná odborná škola s filmom Na hranici
13. jún - Prešov, Hotelová akadémia s filmom Na hranici
14. jún - Prešov, Stredná zdravotná škola sv. Bazila Veľkého s filmom Na hranici
27. jún - Rakovice, Stredná odborná škola s filmom Na hranici
19. september - Bratislava, Súkromné bilingválne gymnázium C. S. Lewisa s filmom Na hranici
20. september - Bratislava, Gymnázium Jura Hronca s filmom Na hranici

Zoznam verejných podujatí:

15. október - Bratislava, Café Berlinka SNG. Film: Biomasaker
22. október - Bratislava, Café Berlinka SNG. Film: Zdravie za milión
29. október - Bratislava, Café Berlinka SNG. Film: Xenofóbia
5. november - Bratislava, Satori Stage. Film: Pezinská skládka
7. november - Prešov, Klub Wave. Film: Biomasaker
12. november - Bratislava, Satori Stage. Film: Na hranici
14. november - Žilina, Nová Synagóga. Film: Zdravie za milión
15. november - Trnava, Malý Berlín. Film: Zdravie za milión
19. november - Bratislava, Kalab. Film: Neviditeľné deti
22. november - Pezinok, Radnica Café & Wine. Film: Pezinská skládka
26. november - Bratislava, Kalab. Film: Korupčná výchova
26. november - Nitra, Galéria Trafačka. Film: Na hranici
27. november - Košice, Kino Úsmev. Film: Neviditeľné deti
28. november - Trenčín, Klub Lúč. Film: Korupčná výchova
11. december - Zvolen, Kultúrny Dom. Film: Xenofóbia
12. december - Banská Bystrica, Záhrada, centrum nezávislej kultúry. Film: Xenofóbia
13. december - Banská Štiavnica, ArtCafé. Film: Xenofóbia
14. december - Liptovský Mikuláš, Diera do sveta. Film: Xenofóbia
4. marec - Nitra, Kinoklub Nitra. Film: Biomasaker
17. apríl - Košice, Tabačka Kulturfabrik. Film: Biomasaker
29. jún - Trenčianske Teplice, R-Club. Film: Pezinská skládka

Realizáciu projektu podporili:

S finančnou podporou Audiovizuálneho fondu