Synopsa

Desať mladistvých delikventov z najväčšieho prevýchovného zariadenia na Madagaskare sa zapojilo do štvormesačného workshopu, v rámci ktorého sa učili pracovať filmovou kamerou, strihať, vytvárať jednoduché filmové triky a rozprávať vlastné príbehy. Kamera sa pre nich stala nástrojom k novému uchopeniu reality a k slobodnému sebavyjadreniu napriek izolácii. Film prináša úprimné svedectvo o živote v prísne hierarchizovanej uzavrenej komunite tak, ako ju vnímajú samotní mladí filmári, ktorí dostali príležitosť nielen objaviť a rozvinúť svôj kreatívny potenciál, ale taktiež nadviazať nové priateľstvá.