Ex Oriente Film je vôbec prvý program zameraný na vývoj autorských dokumentov v strednej a východnej Európe. Workshop so 17-ročnou tradíciou má tri fázy, pričom prvú v roku 2019 a 2020 s hlavným organizátorom Insitutom dokumentárního filmu v Banskej Štiavnici spoluorganizoval Film Expanded.

1. faźa Ex Oriente 2020 (23. - 27. jún) sa z dôvodu pandémie koronavírusu uskutočnil v online priestore.

Workshop si kladie za cieľ pripravovať tvorcov tak, aby mohli uspieť v realite európskeho produkčného prostredia rešpektujúc ich autorské vízie a unikátny štýl. Program tvoria tri na seba nadväzujúce stretnutia v troch lokalitách. Renomovaná platforma ponúka slovenským tvorcom cenné networkingové možnosti a konzultácie, slovenskú audiovíziu prezentuje zahraničným profesionálom, vybraní študenti z Ateliéru dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU sa zúčastnili platformy ako observers. 

Účastníci sa do workshopu Ex Oriente Film hlásia s autorskými dokumentárnymi projektami vo fáze vývoja a ranej fáze produkcie, ktoré majú minutáž najmenej 52-minút. Ex Oriente Film je určený dokumentárnym režisérom a producentom, ktorí v minulosti realizovali najmenej jeden stredometrážny či celovečerný film a môžu sa celkovo preukázať relevantnými skúsenosťami s autorskou dokumentárnou tvorbou. Ex Oriente Film sa pritom zameriava predovšetkým na súčasné námety a tvorcov, ktorí sa neboja experimentovať s hranicami žánrov, možnosťami filmového média, spôsobom narácie či účasťou publika. Každoročne je do tréningového programu prijatých 12 projektov z približne sto prihlásených námetov. Na výbere projektov sa podieľa štvorčlenná komisia zložená z hlavných lektorov workshopu (Iikka Vehkalahti, Mikael Opstrup, Ivana Pauerová Miloševičová a Filip Remunda) a vedúci programu Ex Oriente Film.   

Pri selekcii projektov sa okrem originality námetov, profilov tvorcov, umeleckej kvality projektov a ich realizovateľnosti berie do úvahy aj čo možno najväčšia geografická rozmanitosť vybraných tímov, so zameraním na projekty z krajín s nízkou produkčnou kapacitou. Spomenuté zohľadňuje výberová komisia, aby sa zvýšila šanca na uzavretie koprodukcií a na efektívny networking medzi samotnými účastníkmi workshopu. Hlavná pozornosť workshopu Ex Oriente Film je kladená na nasledujúce tematické oblasti a schopnosti:  
- analýza hlavnej príbehovej linky filmu a hlavných protagonistov s ohľadom na medzinárodný potenciál projektu; 
 - vytvorenie základnej producentskej stratégie a finančného plánu projektu s ohľadom na medzinárodné zdroje financovania a využitia alternatívnych metód financovania;  - analýza cross-mediálneho potenciálu projektu a priestoru pre nelineárne rozprávanie; 
 - zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností účastníkov, vrátane formulovania stratégie pitchingu projektu pred medzinárodným publikom a stratégií následného vyjednávania s potenciálnymi partnermi a koproducentmi;  - orientácia v systéme európskych a severoamerických fondov, grantových schém a slotov jednotlivých televíznych staníc;
 - vytvorenie a strih ukážky/traileru pripravovaného dokumentárneho filmu;  - pochopenie systému medzinárodných koprodukcií a ich právnych náležitostí;  - orientácia a schopnosť využitia medzinárodných pitchingov, festivalov a trhov;  - naplánovanie marketingovej a distribučnej stratégie autorského dokumentárneho filmu   

Medzi medzinárodne úspešné slovenské projekty vyvíjané v rámci Ex Oriente Film workshop patria napr.: 
Diera v hlave / A Hole in the Head, r. Robert Kirchhoff, Slovensko, Česká republika  Môj súkromný mesiac / The Moon Inside You, r. Diana Fabiánová, Slovensko, Francúzsko, Španielsko  
Nový život / New Life of Family Album, r. Adam Oľha, Slovensko, Česká republika  Zamatoví teroristi / Velvet Terrorists, r. Peter Kerekes, Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, Slovensko, Česká republika, Chorvátsko  
Slepé lásky / Blind Loves, r. Juraj Lehotský, Slovensko  
Zvonky šťastia / Bells of Happiness, r. Marek Šulík, Jana Bučka, Slovensko 

Workshop finančne podporil Audiovizuálny fond.